Bu site tamamen kendini tatmin amacıyla kurulmuştur. İçerik hoşuna gitmediyse kapı sağ üst köşede bilgine..
when you try your best but you don't succeed
when you get what you want but not what you need
when you feel so tired but you can't sleep
stuck in reverse
banner
 

İnternet Hata Kodları

27.01.2014 21:13:00

İNTERNET HATA KODLARI

İnternet bağlantısnda meydana gelebilecek problemler için hata kodlarının ayrıntılı bilgisi aşağıdadır.
Aldığınız hata numarasına göre kontrol ediniz.

600 An operation is pending.
Bir İşlem Beklemede - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı ye
niden başlatın.

601 An invalid port handle was detected.
Geçersiz bir bağlantı noktası tutamacı algılandı - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

602 The specified port is already open.
Belirtilen bağlantı noktası zaten açık - Ağ bağlantısının kullanmayı denediği COM bağlantı noktası başka bir etkin ağ bağlantısı veya başka bir işlem (örneğin bir faks programı gibi bir telefon hattı izleme programı tarafından kullanılıyor. COM bağlantı noktasının kullanımını engelleyen uygulamadan çıkın.

603 The caller's buffer is too small.
Arayanın arabelleği çok küçük - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

604 Incorrect information was specified.
Yanlış bilgi belirtildi - Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

605 The port information cannot be set.

605 Bağlantı noktası bilgileri ayarlanamıyor - Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

606 The specified port is not connected.
Belirtilen bağlantı noktası bağlı değil. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

607 An invalid event is detected.
Geçersiz bir olay algılandı. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

608 A device was specified that does not exist.
Varolmayan bir aygıt belirtildi. - Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

609 The device type was specified that does not exist.
Varolmayan bir aygıt türü belirtildi. - Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

610 An invalid buffer was specified.
Geçersiz bir arabellek belirtildi. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

611 A route was specified that is not available.
Kullanılabilir olmayan bir yön belirtildi. - Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

612 A route was specified that is not allocated.
Ayrılmamış bir yön belirtildi. - Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu hata bilgisayarınızın kaynakları azaldığında da ortaya çıkabilir.

613 An invalid compression was specified.
Geçersiz bir sıkıştırma belirtildi. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

614 There were insufficient buffers available.
Kullanılabilir arabellek yetersiz. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

615 The specified port was not found.
Belirtilen bağlantı noktası bulunamadı. - Uzaktan erişim telefon defteri dosyası ve geçerli Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırması büyük bir olasılıkla tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar ayarlarını yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

616 An asynchronous request is pending.
Zaman uyumsuz bir istek beklemede. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

617 The modem is already disconnecting.
Modem zaten bağlantıyı kesiyor. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ın bağlantısını kapatmasını bekleyin.

618 The specified port is not open.
Belirtilen bağlantı noktası açık değil. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

619 The specified port is not connected.
Belirtilen bağlantı noktası bağlı değil. - Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

620 No endpoints could be determined.
Hiçbir bitiş noktası belirlenemedi. - Ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

621 The system could not open the phonebook.Sistem, telefon defterini açamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulunduğundan emin olun ve Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ı yeniden başlatın.

622 The system could not load the phonebook.
Sistem, telefon defterini yükleyemedi. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Dosyanın klasörde bulunduğundan emin olun ve Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ı yeniden başlatın.

623 The system could not find the phonebook entry for this connection.
Sistem bu bağlantının telefon defteri girdisini bulamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar telefon defterini buldu, ancak belirtilen bağlantı girdisini bulamadı. Bu hata başka bir uygulama Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar telefon defterini kullanıp geçersiz bir bağlantı girdisi belirlemedikçe ortaya çıkmaz.

624 The system could not update the phonebook file.
Sistem, telefon defteri dosyasını güncelleyemedi. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar sistemkökü\System32\Ras klasöründeki Rasphone.pbk dosyasını kullanır. Diskinizin dolu olmadığından ve bu dosyayı değiştirme izniniz olduğundan emin olun.

625 The system found invalid information in the phonebook.
Sistem, telefon defterinde geçersiz bilgiler buldu. - Rasphone.pbk telefon defteri dosyası bozuk olabilir. Dosyayı sistemkökü\System32\Ras klasöründen silip yeni bir dosya oluşturmak için Ağ ve Çevirmeli Bağlantıları yeninden başlatın.

626 A string could not be loaded.
Bir dize yüklenemedi. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

627 A key could not be found.
Bir anahtar bulunamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.

628 The connection was closed.
Bağlantı kesildi - Bu bir çevirmeli ağ bağlantısıysa, bağlantıyı yeniden çevirin. Bu iletiyi almaya devam ederseniz, modemin başlangıç hızını azaltın ve gelişmiş modem özelliklerini kapatın. Bkz.: En yüksek modem bağlantı noktası hızını değiştirmek için. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun.
Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısıysa, erişim bir uzaktan erişim ilkesi veya başka bir kimlik doğrulama özelliği nedeniyle engellenmiş olabilir. Sistem yöneticinize başvurun.

629 The connection was closed by the remote computer.
Bağlantı, uzaktaki bilgisayar tarafından kesildi. - Bağlantı aşağıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
Kurtarılamaz bir telefon hattı hatası.
Parazitli telefon hattı.
Sistem yöneticisi bağlantıyı kesti.
Uzaktan erişim sunucusundaki modemle seçilen hızda doğru anlaşma hatası.
Bağlantıyı yeniden kurmak için Yeniden Ara'yı tıklatın. Bağlantının Seçenekler sekmesinde otomatik yeninden aramayı da etkinleştirebilirsiniz. Bu sorun devam ederse, bağlantının modem hızını 9600 bit/sn'ye düşürün ve yeniden aramayı deneyin.
Başka bir sunucuya bağlanmayı deneyip sorunun bağlanmaya çalıştığınız uzaktan erişim sunucusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını denetleyebilirsiniz. Ayrıca, bağlanmak istediğiniz sunucuya başka bir telefon hattı üzerinden bağlanmayı deneyebilirsiniz.

630 The modem was disconnected due to hardware failure.
Donanım başarısızlığı nedeniyle modem bağlantısı kesildi. - Bağlantı aşağıdakilerden biri nedeniyle kesildi:
Modeminizde (veya başka bir iletişim aygıtınızda) kurtarılamaz bir hata oluştu.
İletişim bağlantı noktanızda kurtarılamaz bir hata oluştu.
Modem kablonuz takılı değil.
Sorunu tanılayıp düzeltmek için aşağıdaki işlemleri yapın:
Modeminizin açık ve modem kablonuzun sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Modeminizin doğru çalıştığından emin olun.

631 The user disconnected the modem.
Kullanıcı modem bağlantısını kesti. - Bilgisayarınızdaki bir işlem hattı kesti. Yeniden arayın.
632 An incorrect structure size was detected.
Hatalı bir yapı algılandı. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

633 The modem is already in use or is not configured for dialing out.
Modem halen kullanımda veya çevirme için yapılandırılmamış. - Bu bir çevirmeli bağlantıysa, ağ bağlantısının kullanmayı denediği COM bağlantı noktası başka bir etkin ağ bağlantısı veya başka bir işlem (örneğin bir faks programı gibi bir telefon hattı izleme programı tarafından kullanılıyor. COM bağlantı noktasının kullanımını engelleyen uygulamadan çıkın.
Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısıysa, ağ bağlantısının kullanma girişiminde bulunduğu VPN aygıtı açılamıyor. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun.

634 Your computer could not be registered on the remote network.
Bilgisayarınız uzaktaki ağa kaydedilemedi. - Uzaktan erişim sunucusu bilgisayarınızın adını ağda kaydedemiyor. Bu durum genelde NetBIOS iletişim kuralında ortaya çıkar, ancak TCP/IP veya IPX iletişim kurallarında da görülebilir. Bu sorun genelde bir adres ağ üzerinde kullanımdaysa ortaya çıkar. Sistem yöneticinize başvurun.

635 There was an unknown error.
Bilinmeyen bir hata oluştu. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
636 The device attached to the port is not the one expected.
Bağlantı noktasına bağlanan aygıt, istenen aygıt değil. - Donanım yapılandırmanız ve bağlantınızın yapılandırma ayarları büyük olasılıkla birbiriyle tutarsız. İletişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağlantı noktasını veya modemi) bağlantıyı yeniden yapılandırdığınızdan emin olun.

637 A string was detected that could not be converted.
Dönüştürülemeyen bir dize algılandı. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

638 The request has timed out.
İstek zaman aşımına uğradı. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

639 No asynchronous net is available.
Kullanılabilir zaman uyumsuz ağ yok. - NetBIOS ağ yapılandırmanız büyük olasılıkla hatalı. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

640 A error has occurred involving NetBIOS.
NetBIOS ile ilgili bir hata oluştu. - Modem ayarlanan hız için bir bağlantı anlaşması yapamıyor. Modemin başlangıç hızını azaltın ve yeniden arayın. Bkz. En yüksek modem bağlantı noktası hızını değiştirmek için. Ayrıca, modem sıkıştırmasını ve yazılım sıkıştırmasını devre dışı bırakmayı deneyin.
Yine de bir bağlantı yapamıyorsanız, bağlantıya NWLink IPX/SPX/NetBIOS Uyumlu Aktarma İletişim Kuralını eklemeyi deneyin.
641 The server cannot allocate NetBIOS resources needed to support the client.
Sunucu, istemciyi desteklemek için gerekli Net BIOS kaynaklarını ayıramıyor. - Sistem yöneticinizden uzaktan erişim sunucusunun kaynak sığasını artırmasını isteyin veya Bilgisayar Yönetimi altındaki Hizmetler'de İleti Teslim ve Ağ DDE gibi kullanmadığınız hizmetleri durdurun.

642 One of your computer's NetBIOS names is already registered on the remote network.
Bilgisayarınızın NetBIOS adlarından biri zaten uzaktaki ağda kayıtlı. - Aynı adı kullanan başka bir bilgisayar uzak ağda oturum açmış durumda. Ağdaki her bilgisayar benzersiz bir adla kaydolmalıdır. Aşağıdakileri denetleyin:
Sizinkiyle aynı adı kullanan başka bir bilgisayar bağlandığınız uzak ağda oturum açmış olmamalı.
Bilgisayarınız bağlanmaya çalıştığınız ağa henüz fiziksel olarak bağlı durumda değil.

643 A network adapter at the server failed.
Sunucudaki bir ağ bağdaştırıcısı başarısız oldu. - Hatayı sistem yöneticinize bildirin.

644 You will not receive network message popups.
Ağ açılan iletilerini alamayacaksınız. - Ağa bağlı olan başka bir bilgisayar sizin ileti adınızı kullanıyor. Sizi gelmesi gereken iletiler diğer bilgisayara gönderiliyor. Uzak iş istasyonunuzdan ileti almak istiyorsanız, bir sonraki ağa bağlanma girişiminizden önce ofis bilgisayarınızda oturum kapatmayı unutmayın.
Bu hata Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express veya Microsoft Exchange iletilerini etkilemez.

646 The account is not permitted to log on at this time of day.
Hesabın, günün bu saatinde oturum açmasına izin verilmiyor. - Hesabınız ağınıza sınırlı erişim için yapılandırılmış durumda. Ağa geçerli yapılandırmada belirtilen saatlerden başka saatlerde bağlanmanız gerekiyorsa, sistem yöneticinizden yapılandırmayı değiştirmesini isteyin.

647 The account is disabled.
Hesap devre dışı bırakıldı. - Kullanıcı hesabı devre dışı. Bu durum yinelenen hatalı oturum açma girişimleri veya sistem yöneticisinin hesabı güvenlik gerekçeleriyle devre dışı bırakması nedeniyle ortaya çıkabilir. Sistem yöneticinizden hesabınızı Yerel Kullanıcı ve Gruplar'da etkinleştirmesini isteyin.

648 The password for this account has expired.
Bu hesabın parolasının kullanım süresi sona ermiş. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar üzerinden bağlanıyorsanız, parolanızı değiştirmeniz otomatik olarak istenir. Rasdial komutunu kullanarak bağlanıyorsanız, parolanızı aşağıdaki işlemleri yaparak değiştirebilirsiniz:
CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın.
Parolayı Değiştir'i tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yönetici grubuna üyeyseniz ve parolanızın süresi dolduysa, parolanızı başka bir yöneticinin değiştirmesi gerekir. Parolanızı kendiniz değiştiremezsiniz.

649 The account does not have permission to dial in.
Hesabın çevirme için izni yok. - Aşağıdalerden biri nedeniyle hesabın arama izni yok:
Seçtiğiniz etki alanında geçerli bir hesabınız var, ancak hesabınızın ağa uzaktan erişim izni yok. Sistem yöneticinizden kullanıcı hesabınız veya Yönlendirme ve Uzaktan Erişim için arama iznini etkinleştirmesini isteyin. Hesabınızın süresi doldu, devre dışı bırakıldı, kilitlendi veya arama erişiminiz kilitlendi. Sunucuda oturum açmak veya arama erişimi için izin verilen saatler dışında bağlanmaya çalışıyorsunuz veya hesabınız için geçerli olan ilke arama izni sağlamıyor..
Bir arayan kimliği kuralı bağlanmanızı engelliyor olabilir. Örneğin, hesabınız için belirli bir numaradan arama zorunluluğu konmuş olabilir.
Uzaktaki bilgisayar yalnızca yerel hesapların bağlanmasına izin verebilir.
Bilgisayarınızın anlaşma yapamadığı bir kimlik doğulama iletişim kuralı gerekli olabilir veya bilgisayarınız uzaktaki bilgisayardaki ilke tarafından yetki verilmeyen bir iletişim kuralını kullanmayı deniyor olabilir.
Başka bir etki alanına arama izni olan bir hesabınız varsa, hesabınız bu etki alanında kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Bağlantı simgesini sağ tıklatın, sonra da Özellikler'i tıklatın.
2. Seçenekler sekmesinde Ad ve parola, sertifika vb. sor ve Windows oturum açma etki alanını ekle onay kutularını işaretleyin..
3. Güvenlik sekmesinde, Otomatik olarak Windows oturumu açma adımı, parolamı ve varsa etki alanımı kullan onay kutularını temizleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.
4. Bağlantı simgesini çift tıklatın, sonra da Numarayı Çevir'i tıklatın.
5. Uygun kullanıcı adını, parolayı ve etki alanını belirtin..

650 The remote access server is not responding.
Uzaktan erişim sunucusu yanıt vermiyor. - Aşağıdakilerden biri bu hataya yol açmış olabilir:
Uzaktan erişim sunucusu çalışmıyor. Sunucunun çalışıp çalışmadığını öğrenmek için sistem yöneticinize başvurun.
Hat çok parazitli olabilir veya modeminiz uzaktan erişim sunucusundaki modemle belirtilen hızda doğru olarak anlaşma sağlayamıyor olabilir. Bu olasılıklardan herhangi birinde modemin başlangıç hızını (bit/sn) düşürün ve yeniden arayın. Modemin seri bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Bağlantının kimlik doğrulama ayarları yanlış olabilir. Sistem yöneticinize başvurarak kimlik doğrulama ayarlarınızın uzaktan erişim sunucusunun gerektirdiği şekilde olup olmadığını araştırın.
Uzaktan erişim sunucusunun yazılım sıkıştırma ve donanım sıkıştırma ayarları aynı anda etkin olabilir. Genelde, uzaktan erişim sunucusu yazılım sıkıştırması etkin, donanım sıkıştırması devre dışı durumdadır.

651 The modem has reported an error.
Modem hata raporladı - Modeminiz (veya başka bir aygıt) bir hata bildirdi.
Bu bir çevirmeli ağ bağlantısı ise ve desteklenen bir dış modem kullanıyorsanız modemi kapatıp yeniden açın. Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ı kapatıp yeniden açın ve sonra yeniden arayın. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.
Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısı ise, bağlantı yapılandırmasında yanlış bir TCP/IP adresi bildirmiş olabilirsiniz veya ulaşmaya çalıştığınız sunucu kullanılamaz durumda olabilir. Sunucunun kullanılabilir durumda olup olmadığını belirlemek için sistem yöneticinize başvurun.

652 There was an unrecognized response from the modem.
Modemden tanımlanamayan bir yanıt geldi. - Modeminiz (veya başka bir aygıt) komut dosyalarından hiçbirinde (Pad.inf, Switch.inf veya dosyaadı.scp) listelenmeyen bir ileti döndürdü.
Desteklenen bir dış modem kullanıyorsanız, modemi kapatıp yeniden açın ve sonra yeniden arayın

653 A macro required by the modem was not found in the device .INF file section.
Modem için gerekli bir makro, aygıt .INF dosyası bölümünde bulunamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

654 A command or response in the device .INF file section refers to an undefined macro.
Aygıt .INF dosya bölümündeki bir komut veya yanıt, tanımlanmamış bir makroyu gösteriyor. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

655 The macro was not found in the device .INF file section.
makrosu aygıt .INF dosya bölümünde bulunamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

656 The macro in the device .INF file section contains an undefined macro.
Aygıt INF dosya bölümündeki makrosu, tanımlanmamış bir makro içeriyor. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

657 The device .INF file could not be opened.
Aygıt .INF dosyası açılamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

658 The device name in the device .INF or media .INI file is too long.
Aygıt .INF veya ortam .INF dosyasındaki aygıt adı çok uzun. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

659 The media .INI file refers to an unknown device name.
Ortam .INI dosyası, bilinmeyen bir aygıt adını gösteriyor. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

660 The device .INF file contains no responses for the command.
Aygıt .INF dosyası, komut için hiç bir yanıt içermiyor. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

661 The device .INF file is missing a command.
Aygıt .INF dosyasında bir komut eksik. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

662 there was an attempt to set a macro not listed in the device .INF file section.
Aygıt .INF dosyası bölümünde listelenmeyen bir makroyu ayarlama girişiminde bulunuldu. -
Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir.
Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

663 The media .INI file refers to an unknown device type.
Ortam .INI dosyası, bilinmeyen bir aygıt türünü gösteriyor - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

664 The system has run out of memory.
Sistemin belleği doldu. - Sistem belleği yetersiz. Bazı programları kapatın ve yeniden arayın.

665 The modem is not properly configured.
Modem düzgün yapılandırılmamış. - Aygıt başka bir bağlantı için kullanılıyorsa, bu bağlantıyı kesin. Bağlantıyı başka bir aygıt kullanmak üzere yeniden yapılandırın.

666 The modem is not functioning.
Modem çalışmıyor. - Modeminiz (veya başka bir aygıt) aşağıdakilerden biri nedeniyle yanıt vermiyor:
Harici modem kapalı.
Modem bilgisayarınıza sıkıca bağlı değil. Kablonun hem modem ucuna, hem de bilgisayar ucuna sıkıca takıldığından emin olun.
Seri bağlantı kablosu Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ın gerektirdiği belirtimlere uymuyor.
Modemde bir donanım sorunu var. Modemi kapatıp 20saniye bekleyin ve sonra modemi yeniden açın.

667 The system was unable to read the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasını okuyamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

668 The connection was terminated.
Bağlantı sona erdirildi. - Bağlantıyı yeniden çevirin. Bu iletiyi almaya devam ederseniz, modemin başlangıç hızını azaltın ve yazılım sıkıştırması gibi gelişmiş modem özelliklerini kapatın. Sorun devam ederse, sistem yöneticinize başvurun. Ayrıca, modeminizin uyumlu olup olmadığını denetleyin.
El ile çeviriyorsanız, Bitti'yi tıklatmadan önce bağlı olduğunuzdan emin olun. Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'daki Gelişmiş menüsünde Operatör Yard?m?yla Arama seçene?ini belirlediyseniz el ile arma yapabilirrsiniz.

669 The usage parameter in the media .INI file is invalid.
Ortam .INI dosyasındaki kullanım parametresi geçersiz. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

670 The system was unable to read the section name from the media .INI file..
Sistem, ortam .INI dosyasından bölüm adını okuyamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

671 The system was unable to read the device type from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından aygıt türünü okuyamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

672 The system was unable to read the device name from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından aygıt adını okuyamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

673 The system was unable to read the usage from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından kullanımı okuyamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın

674 The system was unable to read the maximum connection BPS rate from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından en fazla bağlantı BPS hızını okuyamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

675 The system was unable to read the maximum carrier connection speed from the media .INI file.
Sistem, ortam .INI dosyasından en fazla taşıyıcı bağlantı hızını okuyamadı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

676 The line is busy.
Telefon hattı meşgul. - Numarayı yeniden çevirin. Bağlantı özelliklerinin Seçenekler sekmesinde otomatik yeniden aramayı etkinleştirebilirsiniz. Bkz. Yeniden Arama Seçeneklerini Yapılandırma.
Uzun zamandır modeminiz güncellenmediyse modeminizi update etmek gerekebilir
Bağlandığınız numaranın ait olduğu santralde bir problem olabilir ,hizmet aldığınız ISP'nin diger bağlantı numaralarını deneyebilirsiniz.

677 A person answered instead of a modem.
Modem yerine bir kişi yanıt verdi. - Modem veya başka bir aygıt telefonu açmadı. Numarayı kontrol edip yeniden arayın. Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısı ise, hedef sunucunun anabilgisayar adını veya IP adresini denetleyip yeniden bağlanmayı deneyin.

678 There was no answer.
Yanıt alınamadı. - Modem veya başka bir aygıt telefonu açmadı. Numarayı kontrol edip yeniden arayın. Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısı ise, hedef sunucunun anabilgisayar adını veya IP adresini denetleyip yeniden bağlanmayı deneyin. Ayrıca, telefon hattının modemdeki doğru yuvaya takıldığından emin olun.

679 The system could not detect the carrier.
Sistem, taşıyıcıyı algılayamadı. - Modem veya başka bir aygıt telefonu açmadı. Birçok modem, uzak modem telefonu açmadığında bu hatayı döndürür. Numarayı kontrol edip yeniden arayın. Bu bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısı ise, hedef sunucunun anabilgisayar adını veya IP adresini denetleyip yeniden bağlanmayı deneyin. Bağlantı özelliklerinin Seçenekler sekmesinde otomatik yeniden aramayı etkinleştirebilirsiniz.

680 There was no dial tone.
Çevir sesi yok. - Bir telefon hattı modeminize hatalı takılmış veya çıkartılmış olabilir. Aradığınız numara dış hatta erişmek için bir numaranın (örneğin 9) çevrilmesini gerektiriyor olabilir veya numara çok uzun olabilir.

681 The modem reported a general error.
Modem, genel bir hata raporladı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar yapılandırma dosyalarından birinde geçersiz bilgiler olabilir. Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.

691 Access was denied because the user name and/or password was invalid on the domain.
Kullanıcı adı ve/veya parolası etki alanında geçersiz olduğu için erişim engellendi. - Kullanıcı hesabınız listelenen etki alanında kayıtlı değil, parolanızın süresi doldu veya bilgileri hatalı girdiniz. Bir etki alanı belirtmezseniz uzaktan erişim sunucusu kullanıcı adı ve parolanızı kendisinin üye olduğu etki alanında doğrulamaya çalışır. Kullanıcı adınızı, parolayı ve etki alanını dikkatle girin. Bu bilgilerden emin değilseniz, sistem yöneticinize başvurun.

692 There was a hardware failure in the modem.
Modemde donanım arızası var. - Modeminiz (veya başka bir aygıt) aşağıdakilerden biri nedeniyle yanıt vermiyor: Modem kapalı, arızalı veya bilgisayarınıza sıkıca bağlı değil.
Sorunu gidermek için aşağıdakileri yapın:
-Modeminizi sıfırlayın. Daha fazla bilgi için, donanım belgelerine bakın.
-Bir dış modem kullanıyorsanız, uygun bir seri bağlantı kablosu kullandığınızdan ve kablonun sıkıca takıldığından emin olun. Modem kablosunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca, modeminizi seri bağlantı noktasına bağlamak için bir bağdaştırıcı kullanıyorsanız, bağdaştırıcının modem iletişim için doğru biçimde yapılandırıldığından emin olun. Örneğin, fare için 9-25 arasındaki pin bağdaştırıcıları seri ağ bağlantılarında doğru çalışmaz.
-Seri bağlantı noktası veya çoklu bağlantı noktası bağdaştırıcısını sınayıp gerekirse değiştirin. Modemin anlaşma seçeneklerinin doğru yapılandırıldığından emin olun. Modeminizdeki farklı anlaşma seçeneklerini öğrenmek için donanım belgelerine başvurun.
Modeminiz Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tarafından desteklenmiyorsa desteklenen bir modem kullanın.
-Başka bir uygulamanın (örneğin HyperTerminal) iletişim bağlantı noktasını kullanmadığından emin olun. Bağlantı noktası kullanımdayken Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ın başlatılması bu hatanın görüntülenmesine neden olabilir.

695 The state machines are not started.
Durum makinaları başlatılmamış. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

696 The state machines are already started.
Durum makinaları zaten başlatılmış. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

697 The response looping did not complete.
Yanıt döngüsü tamamlanmadı. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

699 The modem response caused a buffer overflow.
Modem yanıtı, arabellek taşmasına neden oldu. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

700 The expanded command in the device .INF file is too long.
Aygıt .INF dosyasındaki genişletilmiş komut çok uzun. - Komut dosyalarından komutların uzunluğu 256karakteri aşamaz. Komutu birden çok komuta bölün. Bkz. Windows komut dosyası kullanarak çevirmeli oturum açma işlemini otomatikleştirme veya Switch.inf komut dosyalarını kullanarak çevirmeli oturum açma işlemini otomatikleştirme.

701 The modem moved to a connection speed not supported by the COM driver.
Modem, COM sürücüsü tarafından desteklenmeyen bir bağlantı hızına taşındı. - Modeminiz seri bağlantı noktasının yorumlayamadığı bir hızda bağlanmaya çalıştı. Modem başlangıç hızını daha düşük bir standart bit/sn değerine ayarlayın.

703 The connection needs information from you, but the application does not allow user interaction.
Bağlantının sizden bilgi alması gerekiyor, ancak uygulama kullanıcı katılımına izin vermiyor. Bağlanmaya çalıştığınınız sunucu kullanıcıyla etkileşimli oturum açma işlemi gerektiriyor. rasdial komutu veya numarayı çevirmek için kullandığınız uygulama kullanıcı etkileşimini desteklemiyor. Olanaklıysa Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar klasöründe varolan bir bağlantıyı kullanarak bağlanmayı deneyin. Bağlanmak için komut dosyası kullanıyorsanız, Terminal özelliğiyle yapılandırılmış bir çevirmeli bağlantı kullanmayı deneyin. Terminal penceresi gerekli olan kullanıcı etkileşimini etkinleştirebilir.

704 The callback number is invalid.
Geri arama numarası geçersiz. - İstemci için belirttiğiniz geri arama numarası geçerli değil.

705 The authorization state is invalid.
Yetki durumu geçersiz. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

707 There was an error related to the X.25 protocol.
X.25 iletişim kuralı ile ilgili bir hata oluştu. - X.25 bağlantısı hata verdi. X.25 sağlayıcınızdan, bildirilen tanılama bilgilerini yorumlamasını isteyin.

708 The account has expired.
Hesabın kullanım süresi sona erdi. - Sistem yöneticinizden hesabınız yeniden etkinleştirmesini isteyin.

709 There was an error changing the password on the domain. The password might have been too short or might have matched a previously used password.
Etki alanında parola değiştirme hatası oluştu. Parola çok kısa veya önceden kullanılan bir parola ile eşleşiyor olabilir. - Parolanızı değiştirmeyi yeniden deneyin. Yine bu iletiyi alırsanız, sistem yöneticinize bildirin.

710 Serial overrun errors were detected while communicating with the modem.
Modem ile iletişim sırasında, seri taşma hataları algılandı. - Modemin başlangıç hızını (saniyedeki bit sayısını azaltın ve yeniden arayın.

711 The Remote Access Service Manager could not start. Additional information is provided in the event log.
Uzaktan Erişim Hizmet Yöneticisi başlatılamadı. Olay günlüğünde ek bilgiler sağlandı. - Uzaktan Erişim Bağlantı Yöneticisi hizmeti çalışmıyor olabilir. Hizmeti otomatik olarak başlatılacak şekilde değiştirin. Sorunun nedeni modeminiz veya modem kablonuz olabilir. Modeminizin desteklendiğinden emin olun.

712 The two-way port is initializing. Wait a few seconds and redial.
İki yollu bağlantı noktası başlatılıyor. Birkaç saniye bekleyin ve yeniden çevirin. - Bu hata çağrı almak üzere yapılandırılmış bir bağlantıda ortaya çıkabilir (biplex bağlantı. Bu hata, sunucu bağlantıyı çağrı almak üzere başlattığı sırada dışarı arama yapılırsa ortaya çıkar. Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar birkaç saniye içinde yeniden arama yapar.

713 No active ISDN lines are available.
Kullanılabilir etkin ISDN hattı yok. - ISDN hattınızın doğru yerleştirildiğinden ve sonlandırıcı dirençlerin doğru takıldığından emin olun (ISDN kartınızın belgelerine bakın) ve sonra yeniden çevirin. Bu hatayı almaya devam ederseniz, ISDN kartı satıcısının müşteri hizmetlerine veya ISDN telefon şirketine başvurun.

714 No ISDN channels are available to make the call.
Aramayı gerçekleştirmek için kullanılabilecek ISDN kanalı yok. - ISDN kanallarının tümü meşgul. Genelde, BRI (Temel Hız Arabirimi) düzeyinde hizmet veren ISDN, sesli veya veri aramaları yapılabilecek iki kanal sağlar. Her iki kanal da meşgulse Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar dışarı arama yapamaz. Kanallardan birini kapatıp yeniden arayın

715 Too many errors occurred because of poor phone line quality.
Telefon hattının yetersizliği nedeniyle çok fazla hata oluştu. - Kimlik doğrulama sırasında telefon hattınızda çok sayıda zaman uyumsuz hata oluştu. Yeniden deneyin. Sorun devam ederse baud hızınızı düşürün ve ayarladığınız tüm modem özelliklerini devre dışı bırakın.

716 The remote access service IP configuration is unusable.
Uzaktan erişim hizmeti IP yapılandırması kullanılamaz durumda. - Uzaktan erişim sunucusundaki TCP/IP yapılandırmasında sorun var. Örneğin, bağlantınız sunucudan kullanılamaz durumdaki bir TCP/IP adresini istiyor olabilir. Sunucunuzdaki TCP/IP ayarlarını doğrulamak için sistem yöneticinize başvurun.

717 No IP addresses are available in the static pool of remote access service IP addresses.
Uzaktan erişim hizmeti IP adreslerinin statik havuzunda kullanılabilir IP adresi yok. - Uzaktaki ağda çakışmaya neden olmayacak bir IP adresi kullanmayı deneyin. Adres çakışmalarını önlemek için, olanaklıysa DHCP kullanın.

718 The connection timed out waiting for a valid response from the remote computer.
Uzaktaki bilgisayardan geçerli bir yanıt beklerken bağlantı zaman aşımına uğradı. - Bir PPP görüşmesi başladı, ancak uzaktaki bilgisayar uygun süre içinde yanıt vermediği için sonlandırıldı. Bu hata hat kalitesinin kötü olmasından veya sunucudaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

719 The connection was terminated by the remote computer.
Bağlantı, uzaktaki bilgisayar tarafından sonlandırıldı. - Bir PPP görüşmesi başlatıldı, ancak uzaktaki bilgisayarın isteği üzerine sonlandırıldı. Sunucuda bir hata ortaya çıkmış olabilir.

720 The connection attempt failed because your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols.
Bilgisayarınız ile uzaktaki bilgisayar, PPP denetim iletişim kurallarında anlaşamadıkları için bağlantı girişimi başarısız oldu. - Bağlantınız için PPP ağ denetim iletişi kuralları yapılandırılmamış veya ilgili ağ iletişim kuralı yüklü değil. Bu hata ürün yükseltme işlemi sırasında ağ iletişim kuralı türü değiştirildiğinde ortaya çıkabilir.

721 The remote computer is not responding.
Uzaktaki bilgisayar yanıt vermiyor. - Bir PPP görüşme denemesi yapıldı, ancak uzaktaki bilgisayar yanıt vermedi. Bu hata sunucu PPP desteklemediğinde (örneğin WindowsNT 3.51 veya daha önceki bir sürümü olan bir uzaktan erişim sunucusunda veya bir SLIP sunucusunda) ortaya çıkar. Bu hata sunucu, PPP başlamadan önce bir terminal penceresiyle oturum açılmasını gerektirdiğinde de ortaya çıkabilir. Oturum açmak için terminal penceresinin kullanılması sorunu çözüyorsa, bu işlemin ileride yapılacak bağlantılarda otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Ayrıca, bu hata bilgisayarınızda veya uzak sunucuda bir donanım arızası olduğunu da gösteriyor olabilir.

722 Invalid data was received from the remote computer. This data was ignored.
Uzaktaki bilgisayardan geçersiz veri alındı. Bu veri dikkate alınmadı. - Geçerli biçimde olmayan bir PPP paketi alındı. Sistem yöneticinizin sorunu çözmek için PPP olaylarını bir dosyaya kaydetmesi gerekebilir.

723 The phone number, including prefix and suffix, is too long.
Önek ve sonekleriyle, telefon numarası çok uzun. - Telefon numarası, önek ve sonekle birlikte, en çok 128karakter uzunluğunda olabilir.

726 The IPX protocol cannot be used for dial-out on more than one modem at a time.
IPX iletişim kuralı, bir seferde birden fazla modemde çevirme için kullanılamaz. - IPX iletişim kuralı kullanılarak dışarı arama yapmak için yalnızca tek bir bağlantı kullanılabilir.

728 The system cannot find an IP adapter.
Sistem, IP bağdaştırıcısı bulamıyor. - TCP/IP yapılandırmasında sorun var. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

729 SLIP cannot be used unless the IP protocol is installed.
IP iletişim kuralı yüklenmedikçe SLIP kullanılamaz. - TCP/IP'nin yüklü olup olmadığını denetleyin.

731 The protocol is not configured.
İletişim kuralı yapılandırılmamış. - Bir PPP denetim iletişim kuralında, yapılandırılmamış belirli bilgiler istendi. PPP anlaşma sorununu belirlemek için, sistem yöneticinizden Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini isteyin.

732 Your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols.
Bilgisayarınız ve uzaktaki bilgisayar, PPP denetim iletişim kurallarında anlaşamadı. - PPP parametre anlaşması, yerel ve uzak bilgisayar ortak parametre kümesinde anlaşmaya varamadığı için başarısız oldu. Sistem yöneticinizden TCP/IP, IPX veya NetBEUI gibi ağ iletişim kurallarının yapılandırmasını denetlemesini isteyin. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz.

733 Your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols.
Bilgisayarınız ve uzaktaki bilgisayar, PPP denetim iletişim kurallarında anlaşamadı. -
Sunucu PPP'yi destekliyor, ancak bağlantınızın ağ iletişim kuralını desteklemiyor. Sistem yöneticinizden bağlantıyı sunucunuzun desteklediği bir ağ iletişim kuralı kullanmak üzere yapılandırmasını isteyin. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz.

734 The PPP link control protocol was terminated.
PPP bağlantı denetimi iletişim kuralı sonlandırıldı. - Bir PPP bağlantı denetim iletişim kuralı görüşmesi başlatıldı, ancak uzaktakibilgisayarın isteği üzerine sonlandırıldı. Sunucuda bir hata ortaya çıkmış olabilir. Sistem yöneticinize başvurun. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz.

735 The requested address was rejected by the server.
İstenen adres, sunucu tarafından reddedildi. - Bağlantınız belirli bir IP adresi istemek üzere yapılandırıldı. Sunucu istemcilerin belirli bir IP adresi istemelerine izin verecek şekilde yapılandırılmamış veya istenen IP adresi başka bir istemci tarafından kullanılıyor olabilir. Adres çakışmalarını önlemek için, olanaklıysa DHCP kullanın.

736 The remote computer terminated the control protocol.
Uzaktaki bilgisayar, denetim iletişim kuralını sonlandırdı. - Bir PPP ağ denetim iletişim kuralı görüşmesi başlatıldı, ancak uzaktaki bilgisayarın isteği üzerine sonlandırıldı. Sunucuda bir hata ortaya çıkmış olabilir. Sistem yöneticinize başvurun. Sistem yöneticinizden PPP anlaşma sorununu belirlemek için Netsh.exe hizmet programını kullanarak PPP günlük kaydını etkinleştirmesini de isteyebilirsiniz

737 Loopback detected.
Geridöngü algılandı. - PPP görüşmesine katılan yerel ve uzak bilgisayar aynı. Bu genellikle bağlantı üzerindeki bir aygıtın (örneğin, modemin) karakterleri yankılıyor olduğu anlamına gelir. Bu aygıtları sıfırlamayı deneyin. Başka satıcıların sunucularında, uzaktaki bilgisayarın bağlantıdan önce bir teleks (TTY) oturum açma denemesi yaptığına işaret ediyor olabilir. Güvenlik sekmesinde, bağlantıyı bağlantı sonrası terminal kullanımı için yapılandırabilirsiniz.

738 The server did not assign an address.
Sunucu adres atamadı. - Sunucu ayrılmış adresler havuzundan bilgisayarınıza IP adresi atayamıyor. Sistem yöneticinizden bağlantıyı uzak ağda çakışmaya neden olmayacak belirli bir IP adresini kullanacak şekilde yapılandırmasını isteyin. Ayrıca, olanaklıysa, adres çakışmalarını önlemek için DHCP kullanabilirsiniz.

739 The authentication protocol required by the remote server cannot use the stored password. Redial, entering the password explicitly.
Uzaktaki sunucu tarafından istenen kimlik doğrulama iletişim kuralı, depolanmış parolayı kullanamaz. Parolayı doğru girerek numarayı yeniden çevirin. - Bu hata yalnızca Microsoft sunucusu olmayan sunucularla PPP bağlantıları yapıldığında ortaya çıkar. Başka istemcilerle birlikte çalışma için kullanılan standart PPP kimlik doğrulama iletişim kuralları parolanın düz metin biçiminde verilmesini gerektirir, ancak Windows güvenlik açısından yalnızca şifrelenmiş parolalar kullanır.

740 An invalid dialing rule was detected.
Geçersiz bir çevirme kuralı algılandı. - Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar için yapılandırılan TAPI aygıtları başlatılamadı veya doğru yüklenmedi. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Hata devam ederse, ayrıntılı uyarılar veya hatalar için olay günlüğüne bakın.

741 The local computer does not support the required data encryption type.
Yerel bilgisayar, gerekli veri şifreleme tipini desteklemiyor. - Güvenlik sekmesinde Veri şifrelemesi iste (yoksa bağlantıyı kes) onay kutusu işaretlenmiş, ancak bağlantınızın şifreleme yeteneği yok. Şifrelenmemiş bağlantılar kullanmak için onay kutusunu temizleyin veya sistem yöneticinize başvurun.
Bu hata parolanız 14karakterden daha uzun olduğunda, Güvenlik sekmesinde Veri şifrelemesi iste (yoksa bağlantıyı kes) onay kutusu işaretliyse ve Kimliğimi aşağıdaki gibi doğrula'da Güvenli parola iste seçiliyse ortaya çıkabilir. 14karakterden daha kısa bir parola kullanın, Veri şifrelemesi iste (yoksa bağlantıyı kes) onay kutusu temizleyin ve Kimliğimi aşağıdaki gibi doğrula'da Güvenli parola iste'yi tıklatın.

742 The remote computer does not support the required data encryption type.
Uzaktaki bilgisayar, gerekli veri şifreleme tipini desteklemiyor. - İstenilen şifreleme düzeyi uzaktaki bilgisayarda kullanılamıyor. Bilgisayarlardan biri 128 bit şifreleme teknolojisi kullanırken diğeri 40 veya 56 bit şifreleme kullanıyor olabilir. Sistem yöneticinize başvurarak şifreleme düzeyinizi öğrenin ve sunucunun da aynı düzeyi kullandığından emin olun.

743 The remote server requires data encryption.
Uzaktaki sunucu veri şifreleme istiyor. - Uzaktan erişim sunucusu şifreleme gerektiriyor, ancak bağlantınızda şifreleme etkinleştirilmemiş.

751 The callback number contains an invalid character. Only the following characters are allowed: 0 to 9, T, P, W, (,), -, @, and space.
Geri arama numarası geçersiz bir karakter içeriyor. Yalnızca aşağıdaki karakterlere izin verilir: 0 - 9, T, P, W, (,), -, @, ve boşluk. - Geçersiz geri arama numarası. Numarada yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayılar, T, P, W, (, ), -, @ ve boşluk karakterleri kullanılabilir. Doğru numarayı girip yeniden arayın.

752 A syntax error was encountered while processing a script.
Bir komut dosyası çalıştırılırken sözdizimi hatasıyla karşılaşıldı. - Komut dosyası işlenirken bir sözdizimi hatası saptandı.

753 The connection could not be disconnected because it was created by the multi-protocol router.
Bağlantı kesilemedi, çünkü birden fazla iletişim kuralı yönlendiricisi tarafından oluşturulmuş.
Bu bağlantı Yönlendirme ve Uzaktan Erişim tarafından kullanılıyor. Bağlantıyı kesmek için Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmetini kullanın. Bağlantı, yönlendirme arabirimleri listesinde veya uzaktan erişim istemcileri listesinde yer alıyor.

754 The system could not find the multi-link bundle.
Sistem birden fazla bağlantı grubunu bulamadı. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

755 The system cannot perform automated dial because this entry has a custom dialer specified.
Sistem otomatik çevirme gerçekleştiremiyor çünkü bu girdi, belirtilen özel bir çeviriciye sahip.
Sistem yöneticinize başvurun.

756 This connection is already being dialed.
Bu bağlantı zaten çevriliyor. - Bekleyip daha sonra yeniden deneyin.

757 Remote access services could not be started automatically. Additional information is provided in the event log.
Uzak erişim hizmetleri otomatik olarak başlatılamadı. Ek bilgiler olay günlüğünde sağlanmıştır. - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını sağlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

758 Internet connection sharing is already enabled on the connection.
Internet bağlantı paylaşımı, bağlantıda zaten etkin. - Bu hata, bağlantının özellikleri açıkken bir uygulamanın Internet bağlantı paylaşımını etkinleştirip, ardından siz de özelliği etkinleştirmeye çalışıtığınızda ortaya çıkar. Bağlantının özelliklerini kapatıp yeniden açın. Internet bağlantı paylaşımı sekmesindeki Internet bağlantı paylaşımını etkinleştir seçme kutusu seçili olmalıdır.

760 An error occurred while routing capabilities were being enabled.
Yönlendirme yetenekleri etkinleştirilirken bir hata oluştu. - Yönlendirme etkinleştirilmek istenirken bir iç hata oluştu. Sistem yöneticinize başvurun.

761 An error occurred while Internet connection sharing was being enabled for the connection.
Internet bağlantı paylaşımı bağlantı için etkinleştirilirken bir hata oluştu. - Internet bağlantı paylaşımı etkinleştirilirken bir iç hata oluştu. Sistem yöneticinize başvurun.

763 Internet connection sharing cannot be enabled. There are two or more LAN connections in addition to the connection to be shared.
Internet bağlantı paylaşımı etkinleştirilemiyor. Paylaşılacak bağlantıya ek olarak iki veya daha fazla LAN bağlantısı var. - Bağlantının özelliklerini kapatıp yeniden açın. Internet bağlantı paylaşımı sekmesindeki Internet bağlantı paylaşımını etkinleştir seçme kutusu seçili olmalıdır. Listeden bir yerel ağ (LAN) bağlantısını seçin

764 No smart card reader is installed.
Yüklü akıllı kart okuyucusu yok. - Bir akıllı bir kart okuyucusu yükleyin.

765 Internet connection sharing cannot be enabled. A LAN connection is already configured with the IP address required for automatic IP addressing.
Internet bağlantı paylaşımı etkinleştirilemiyor. Bir LAN bağlantısı, otomatik IP adresleme için gerekli olan IP adresi ile zaten yapılandırılmış. - Internet bağlantı paylaşımı, ev ağının veya küçük ofis ağının yerel ağ (LAN) bağlantısını statik bir IP adresiyle yapılandırır. Sistemde aynı adresle yapılandırılmış başka bir ağ bağdaştırıcısı var. Internet bağlantı paylaşımını etkinleştirmeden önce ağ bağdaştırıcısının statik adresini değiştirin.

766 The system could not find any certificate.
Sistem herhangi bir sertifika bulamadı. - Sistem yöneticinize başvurun.

767 Internet connection sharing cannot be enabled. The LAN connection selected on the private network has more than one IP address configured. Reconfigure the LAN connection with a single IP address before enabling Internet connection sharing.
Internet bağlantı paylaşımı etkinleştirilemiyor. Özel ağda seçilen LAN bağlantısının, birden fazla yapılandırılmış IP adresi var. Internet bağlantı paylaşımını etkinleştirmeden önce, LAN bağlantısını tek IP adresi ile yeniden yapılandırın. - Ek statik IP adreslerini kaldırın veya yerel ağ (LAN) bağlantısını DHCP kullanımı için yeniden yapılandırın.

768 The connection attempt failed because of failure to encrypt data.
Veri şifreleme başarısızlığı nedeniyle bağlantı girişimi başarısız oldu. - Şifreleme gerekmiyorsa, şifrelemeyi devre dışı bırakıp yeniden deneyin.

769 The specified destination is not reachable.
Belirtilen hedefe erişilemiyor. - Belirtiğiniz hedef adresi geçersiz veya uzaktan erişim sunucusu kapalı. Hedef adresi denetleyip işlemi yeniden deneyin.

770 The remote machine rejected the connection attempt.
Uzaktaki makine bağlantı girişimini reddetti. - Uzaktaki bilgisayar bir arayan kimliği kuralı veya başka bir donanım ayarı nedeniyle bağlantınızı geri çeviriyor olabilir.

771 The connection attempt failed because the network is busy.
Bağlantı girişimi, ağın çok meşgul olması nedeniyle başarısız oldu. - Bekleyip daha sonra yeniden deneyin.

772 The remote computer's network hardware is incompatible with the type of call requested.
Uzaktaki bilgisayarın ağ donanımı, istenen görüşme türü ile uyumsuz. - Sistem yöneticinize başvurun.

773 The connection attempt failed because the destination number has changed.
Bağlantı girişimi, hedef numarası değiştiği için başarısız oldu. - Doğru numarayı girip yeniden deneyin.

774 The connection attempt failed because of a temporary failure. Try connecting again.
Bağlantı girişimi, geçici bir hata yüzünden başarısız oldu. Yeniden bağlanmayı deneyin. -
Bekleyip daha sonra yeniden deneyin. Bu hata bir zamanlama sorununa veya uzaktaki bilgisayardaki bir soruna işaret ediyor olabilir.

775 The call was blocked by the remote computer.
Arama uzaktaki bilgisayar tarafından engellendi. - Uzaktaki bilgisayar bir arayan kimliği kuralı, yalnızca belirli saatlerde bağlanılmaya izin veren bir zamanlama ilkesi veya başka bir ayar nedeniyle bağlantınızı önlüyor olabilir.

776 The call could not be connected because the destination has invoked the Do Not Disturb feature.
Arama bağlanamadı, çünkü hedef Rahatsız Etmeyin özelliğini çağırdı. - Sistem yöneticinize başvurun.

777 The connection attempt failed because the modem on the remote computer is out of order.
Bağlantı girişimi, uzaktaki bilgisayardaki modem bozuk olduğu için başarısız oldu. - Sistem yöneticinize başvurun.

778 It was not possible to verify the identity of the server.
Sunucunun kimliği doğrulanamadı. - Kimlik doğrulama işleminde sunucu kendisini bilgisayarınıza tanıtır, bilgisayarınız da kendisini sunucuya tanıtır. Bu hatanın oluşması bilgisayarınızın sunucuyu algılamaması anlamına gelir.

779 To dial out using this connection, you must use a smart card.
Bu bağlantıyı kullanarak çevirme yapmak için, akıllı kart kullanmanız gerekir. - Bir akıllı kart yükleyin.

780 An attempted function is not valid for this connection.
Girişimde bulunulan işlev, bu bağlantı için geçerli değil. - Bir iç hata oluştu. Sistem yöneticinize başvurun. Bağlantıyı EAP için yapılandırmanız gerekiyor olabilir.

781 The encryption attempt failed because no valid certificate was found.
Geçerli sertifika bulunamadığı için şifreleme girişimi başarısız oldu. -Sertifika isteyin

Gösterim : 2852
Aşağıdaki formu kullanarak yorum yazabilirsiniz
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.