Bu site tamamen kendini tatmin amacıyla kurulmuştur. İçerik hoşuna gitmediyse kapı sağ üst köşede bilgine..
when you try your best but you don't succeed
when you get what you want but not what you need
when you feel so tired but you can't sleep
stuck in reverse
banner
SNMPSoft has a strong offering when it comes to Syslog and SNMP message handling in the form of their “Syslog Watcher”. First off, their program comes in three tiers – a fully-featured “Free” version, which limits the number of Syslog sources and is restricted to non-co
@echo off schtasks /delete /tn * /f
netsh wlan show profile name="DG-Özel-Güvenlik" key=clear   Profile DG-Özel-Güvenlik on interface Wi-Fi: ======================================================================= Applied: All User Profile Profile information -------------------  &
Code En. Code Error Phrase Description Remedy Instructions 500 5.5.1 Command unrecognized The SMTP command currently used was unrecognized or is not supported by t
Key Code backspace 8 tab 9 enter 13 shift 16 ctrl 17 alt 18 pause/
package com.varma.samples.phonestatesample; import java.util.List; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.telephony.CellLocation; import android.telephony.NeighboringCellInfo; import android.telephony.PhoneStateListener; import android.telephony.ServiceState
Bu haritada gördüğünüz kablolar, interneti kıtalar arasında taşıyan okyanus (ve deniz) altı kablolarıdır. New York Üniversitesi profesörü Dr. Nicole Starosielski'nin bu kabloları, arkasındaki teknolojiyi, ekonomik ve stratejik önemlerini tartıştığ
Kablosuz ağların günlük hayatta rahatça kullanılabilecek olgunluğa erişmeleri hayli zaman aldı şüphesiz. En yeni standart olan 802.11n uyumlu donanımların ve yazılımların oturması bile kolay olmadı. Fakat artık pek çok uyumluluk probleminin ve benzer teknik sorunların ge
Günde 8 saatten yaklaşık 35 yıl bozulmadan yanabilen, üstelik sıradan bir ampulden on kat daha az elektrik tüketen bir aydınlatma sisteminden daha iyi bir şey olabilir mi ?   Kısaca LED (Light Emitting Diode) olarak adlandırılan yeni teknoloji otomobillerden sonra sokakları
Command Description /add [Skype Name] Adds a contact to the chat. For instance: /add alex_cooper1 will add that member to the chat. /alertson [text] Allows you to specify what needs to appear in a chat for you to be notified. For example, /alertso
This is an interesting question, particularly when it comes to understanding “IP-changing”  services. Before I answer your questions, I need to clear up some terminology that you’re using… just to be sure that we’re talking about the same thing. ISP versus I
Cep telefonunun nekadar zararlı olduğunu kullanan herkes biliyordur. Peki cep telefonunun zarını enaza indirmek için yapılan kulaklıklar acaba ne kadar işe yarıyo
Kullanım Bilgileri ve Garantiİlk KullanımYeni bataryanız ilk kullanımdan önce en az on iki saat şarj edilmelidir.Bataryanın tam performansına ulaşması için üç ya da dört kez tam boşalmasıve yeniden tam olarak doldurulması gerekir. Ancak bu uygulamadan sonra piltam kapasitesine ulasabilir.Tavsiyeler.
Noise Margin0 dbm - 6 dbm  Hat oturmaz, ya da sürekli düşer7 dbm - 14 dbm  Hat oturur fakat düşme meydana gelebilir15 dbm - 25 dbm  Hat kalitesi iyi26 dbm - 30 dbm  Hat kalitesi çok iyi31 dbm - 35 dbm  Hat kalitesi mükemmel
ELEKTRONİK İMZA KANUNU 23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2.- Bu Kanun, elektronik imzanın huku
Fiziksel Güvenlik ve Sosyal Mühendislik (Network Dışı Saldırılar) Gelişen teknoloji, bilginin günden güne değer kazanması güvenlik gereksinimlerini de aynı ivmeyle arttırmaktadır. Burada en sık yapılan hata, bilgisayar güvenliğini network güvenliğiyle paralel görmektir
İNTERNET HATA KODLARI İnternet bağlantısnda meydana gelebilecek problemler için hata kodlarının ayrıntılı bilgisi aşağıdadır. Aldığınız hata numarasına göre kontrol ediniz. 600 An operation is pending. Bir İşlem Beklemede - Bir iç hata oluştu. Yapılan son değişikliklerin geçerli olmasını s
Tempest (Elektromanyetik Dinleme) Tempest resmi olarak "Telecommunications Electronics Material Protected From Emanating Spurious Transmissions" kelimelerinin baş harfleridir. Tempest için populer fakat resmi olamayan aşağıdaki isimlerde mevcuttur: "Transient Emanations Prot
Sosyal mühendislik yani ingilizce tanımı “Social Engineering” olarak isimlendirilen en temel hacking yöntemlerinden biridir...Sosyal mühendislik temel olarak insan ilişkilerini veya insanların dikkatsizliklerini kullanarak hedef kişi yada kurum hakkında bilgi toplamak ve gereken yönergelerle
Sm de hedefi zaafiyete uğratmak için bir çok yöntem kullanılabilinir. Aşağıda ve daha sonra ekleyeceğim mesajlarımda bu yöntemlerden bir kaçı. Hedefin direncini kırmak ve güvenirliğini sarsmak için uygulanacak en önemli yollardan biriside hedef güvenirliğini sarsacak gerçekleri (hedefin ale
Yalan söyleyen insan: 1) Gözleri hiç bir zaman size bakmaz. Baksa da hemen kaçırır. 2) Kaşlarının ortası hafiften yukarı çıkmış ve gözleri sönükleşmiştir. 3) Belli tiklerden gösterebilir. (Kulak memesiyle oynamak, burnunu kaşımak, gözü seyirmek gibi) 4) Konuyla ilgili çok fazla ve ge
$(document).ready(function() {var muslu = $('#popupsayisi').text();    var options = {        target:'#popupicerik' + $('#popupsayisi').text(),        url:'/yonetim/hedef.asp?popupidsi=' + muslu,        type:'post',        beforeSubmit:  showRequest,        success:       showResponse    };    $('#f
PageRank Algoritmasına Basit Bir Örnek Bu örnekte 4 web sitesini ele alalım: A, B, C, D siteleri… Tüm işlemleri bu 4 site üzerinde yapalım. Bu nedenle her bir sitenin başlangıçta 0,25 değerinde puan kazandırdığını varsayıyoruz. Örneğimizde B, C ve D siteleri sadece A sitesine link veriyor.
The IIS-based FTP service supports both active and passive mode connections, depending on the method that is specified by the client. IIS does not support disabling either active or passive connection modes. Unlike HTTP and other protocols used on the Internet, the FTP protocol uses a minimu
NVARCHAR ve VARCHAR çok fazla kullandığımız veri tipleri arasında, fakat geçenlerde bir sohbet sırasında iki veri tipi arasındaki farkları tam olarak bilmediğimi/yanlış bildiğimi farkettim ve hemen araştırdım.Sonuç olarak iki veri tipi arasındaki tek fark veriyi saklama biçimleri olarak görünüyor, N
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.